Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici www.fitolab.hr. Internetska stranica www.fitolab.hr u vlasništvu je Fitolab, obrt za trgovinu i usluge, Augusta Šenoe 1, vl. Nikola Kos.

Korištenjem ovih internetskih stranica Kupac/Korisnik stranice www.fitolab.hr potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje te se smatra da ih narudžbom u cijelosti prihvaća i da je suglasan s njima.

Pojam Prodavatelj odnosi se na Fitolab, obrt za trgovinu i usluge, vl. Nikola Kos, Augusta Šeone 1, 42000 Varaždin, OIB: 20127569068, MB, Tel, Mail.
Ovi uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o svim okolnostima bitnim za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam Kupac/Korisnik odnosi se na fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati barem jedan proizvod posredstvom usluge web trgovine prisutne na web stranici Prodavatelja, na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti te na sve ostale kupce kao npr. pravne osobe.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupac je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke, a postupanje suprotno tome, ovlašćuje prodavatelja da mu uskrati pristup ili ostvarenje usluge. Kupac se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, a koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Obrt Fitolab, vl. Nikola Kos zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ukine ili izmjeni sadržaj Uvjeta kupnje kao i asortiman proizvoda, cijene proizvoda ili bilo koji dio sadržaja Internetske stranice www.fitolab.hr. Stoga je kupac dužan prije svakog korištenja Internetske stranice www.fitolab.hr pregledati sadržaj Uvjeta kupnje.

Svi proizvodi na Internet stranici www.fitolab.hr prikazani su opisno i fotografijama s time da su fotografije proizvoda ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodu koji je predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe a vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, osobito vezano za postavke monitora na računalu Kupca te razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Predmet Ugovora je kupovina proizvoda ili usluge putem web trgovine " www.fitolab.hr” uz plaćanje odgovarajuće naknade odnosno cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje putem internet narudžbe-web trgovina ili telefonski s ljudskim posredovanjem. (Ugovor sklopljen na daljinu)

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter).

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu" klikom na link „Košarica". Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan Prodavatelj će kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

U „košarici" se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV).

Kada kupac potvrdi i izvrši narudžbu, Prodavatelj će o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti kupca da je Ugovor sklopljen i priložiti sve potrebne informacije o odabranom načinu plaćanja, dostavi i eventualnim troškovima dostave te o cijeni.

Povrat, reklamacjia, jednostrani raskid ugovora

Sukladno članku 77, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu je potrebno poslati na adresu Fitolab, obrt za trgovinu i usluge, Augusta Šenoe 1, vl. Nikola Kos, 42000 Varaždin bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i računom, uputama za korištenje. Fitolab, vl. Nikola Kos utvrđuje uvjete povrata te umanjuje iznos povrata ukoliko je došlo do umanjenja vrijednosti proizvoda od strane Kupca.
Potrošač snosi trošak povrata robe.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe ukoliko mu je isporučena roba koja nije naručena, ako je isporučenoj robi istekao rok trajanja ili ako isporučena roba ima grešku ili oštećenje koje nije nastalo prilikom transporta.

Jednostrani raskid ugovora

Izjavu je potrebno poslati poštom na Fitolab, obrt za trgovinu i usluge, Augusta Šenoe 1, vl. Nikola Kos, 42000 Varaždin ili elektroničkom poštom na

U Izjavi je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Fitolab, obrt za trgovinu i usluge, Augusta Šenoe 1, vl. Nikola Kos, 42000 Varaždin zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Fitolab, obrt za trgovinu i usluge, Augusta Šenoe 1, vl. Nikola Kos, 42000 Varaždin može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu poslati na adresu Fitolab, obrt za trgovinu i usluge, Augusta Šenoe 1, vl. Nikola Kos, 42000 Varaždin bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 095/373-1311 ili se javi na kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Reklamacija

Ako ustanovite prilikom prve uporabe da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili da niste njime zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake.

Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom, opisom reklamacije i slikom proizvoda e-mailom na Mail.

Poslat ćemo Vam potvrdu primitka reklamacije te temeljem vašeg opisa informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca.

U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na naše skladište.

Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski na 095/373-1311 ili e-mailom na Mail

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Odaberite individualan pristup

Savjetovanje farmaceuta
Personalizirane terapije
Holistički (cjeloviti) pristup zdravlju
Pročitajte više

Izdvojeni proizvodi

Pogledaj sve proizvode
Naša web trgovina koristi kolačiće kako bi vam pružili bolje iskustvo i funckionalnost stranice. Koristeći naše usluge, pristajete na naše korištenje kolačića. View more
Prihvati
Odbij